ORG 3402 - Oppbygging av studieguiden

August 25, 2014
Guiden er delt inn i 13 studieenheter:

 • Studieenhet 1 «Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design» 
 • Studieenhet 2 «Motivasjon»
 • Studieenhet 3 «Personlighet»
 • Studieenhet 4 «Persepsjon»
 • Studieenhet 5 «Beslutninger»
 • Studieenhet 6 «Læring»
 • Studieenhet 7 «Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø»
 • Studieenhet 8 «Innflytelse, påvirkning og makt»
 • Studieenhet 9 «Kommunikasjon, lederjobben, begrepsoversikt» 
 • Studieenhet 10 «Transformasjonsledelse, lederens trekk,atferd, kjønn, ledereffektivitet» 
 • Studieenhet 11 «Ledersituasjonen, selvledelse»
 • Studieenhet 12 «Ledelse ved endringer: Organisasjonskultur, Kompetansestyring»
 • Studieenhet 13 «Teamledelse: Gruppeprosesser og team»

ORG 3402, Studieenhet 1 (del 1) - Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 1 og 2
Denne Podcasten begynner med introduksjon til læringsmålene. Og avsluttes med emnet om "En rundtur i psykologiens historie", herunder om Psykoanalysen.

Lengde 08:17

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 1 (del 2) - Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 1 og 2
I denne Podcasten fortsetter emnet "En rundtur i psykologiens historie", herunder emnet om "Behaviorismen". Og avsluttes med emnet om "Selvledelse og superledelse".

Lengde 08:23

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 1 (del 3) - Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 1 og 2
I denne Podcasten begynner emnet om "Kognitivismens bidrag og svakheter". Og avsluttes med emnet om "Collagemetaforen – multiperspektiv på organisering".

Lengde 08:27
00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 1 (del 4) - Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 1 og 2
Denne Podcasten begynner med emnet om "Nærmere om struktur og design" og avsluttes med temaet om "Nyklassisk organisasjonsteori".

Lengde 10:34

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 1 (del 5) - Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 1 og 2
I denne Podcasten begynner med emnet om "Sosioteknisk perspektiv "og avsluttes med kontrollspørsmål til studieenhet 1.

Lengde 09:46
00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 2 - Motivasjon

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 4
Denne Podcasten begynner med introduksjon til "Læringsmålene" og avsluttes med emnet om "Kontrollspørsmål til studieenhet 2".

Lengde 08:48

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 3 (del 1) - Personlighet

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 5
Denne Podcasten begynner med introduksjon til "Læringsmålene". Og avsluttes med emnet om "Humanistisk-eksistensialistisk teori, selvbegrepet"

Lengde 06:32

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 3 (del 2) - Personlighet

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 5
I denne Podcasten begynner emnet om "Trekkteorier" og avsluttes med emnet om "Kontrollspørsmål til studieenhet 3"

Lengde 10:32
00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 4 - Persepsjon

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 6
Denne Podcasten begynner med introduksjon til læringsmålene og emnet om Prosess, påvirkning og skjema. Avsluttes med emnet om "kontrollspørsmål 
til studieenhet 4".

Lengde 09:40
00:0000:00