ORG 3402 - Oppbygging av studieguiden

August 25, 2014
Guiden er delt inn i 13 studieenheter:

 • Studieenhet 1 «Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design» 
 • Studieenhet 2 «Motivasjon»
 • Studieenhet 3 «Personlighet»
 • Studieenhet 4 «Persepsjon»
 • Studieenhet 5 «Beslutninger»
 • Studieenhet 6 «Læring»
 • Studieenhet 7 «Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø»
 • Studieenhet 8 «Innflytelse, påvirkning og makt»
 • Studieenhet 9 «Kommunikasjon, lederjobben, begrepsoversikt» 
 • Studieenhet 10 «Transformasjonsledelse, lederens trekk,atferd, kjønn, ledereffektivitet» 
 • Studieenhet 11 «Ledersituasjonen, selvledelse»
 • Studieenhet 12 «Ledelse ved endringer: Organisasjonskultur, Kompetansestyring»
 • Studieenhet 13 «Teamledelse: Gruppeprosesser og team»

Facebook Comments: