ORG 3402, Studieenhet 1 (del 3) - Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 1 og 2
I denne Podcasten begynner emnet om "Kognitivismens bidrag og svakheter". Og avsluttes med emnet om "Collagemetaforen – multiperspektiv på organisering".

Lengde 08:27
00:0000:00

Facebook Comments: