ORG 3402, Studieenhet 1 (del 5) - Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 1 og 2
I denne Podcasten begynner med emnet om "Sosioteknisk perspektiv "og avsluttes med kontrollspørsmål til studieenhet 1.

Lengde 09:46
00:0000:00

Facebook Comments: