ORG 3402, Studieenhet 11 (del 3) - Ledersituasjonen, selvledelse

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap. 14, ØLM kap. 6, 14
Denne Podcasten fortsetter emnet om "Selvledelse", herunder temaet om "Nye prinsipper for ledelse i kompetansesamfunnet". Og avsluttes med emnet om "Kontrollspørsmål til studieenhet 11".

Lengde 14:12
00:0000:00

Facebook Comments: