ORG 3402, Studieenhet 12 (del 1) - Ledelse ved endringer: Organisasjonskultur, Kompetansestyring

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap. 11, ØLM kap. 9
Denne Podcasten begynner med en introduksjon til "Læringsmålene" og avsluttes med emnet om "Om etablering, utvikling, vedlikehold og formidling av organisasjonskultur".

Lengde 09:57
00:0000:00

Facebook Comments: