ORG 3402, Studieenhet 12 (del 3) - Ledelse ved endringer: Organisasjonskultur, Kompetansestyring

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap. 11, ØLM kap. 9
Denne Podcasten begynner med emnet om "Kreativ problemløsning som endringsverktøy" og avsluttes med emnet om "Nærmere om kreative problemløsningsteknikker".

Lengde 06:28
00:0000:00

Facebook Comments: