ORG 3402, Studieenhet 13 (del 1) - Teamledelse: Gruppeprosesser og team

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap. 10, ØLM kap. 15
Denne Podcasten begynner med en introduksjon til "Læringsmålene" og avsluttes med emnet om "Gruppers struktur og funksjon".

Lengde 12:03
00:0000:00

Facebook Comments: