ORG 3402, Studieenhet 13 (del 2) - Teamledelse: Gruppeprosesser og team

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap. 10, ØLM kap. 15
Denne Podcasten begynner med emnet om "Faser og forløp i dannelse og strukturering av grupper" og avsluttes med emnet om "Faktorer som virker hemmende på effektiv problemløsning".

Lengde 08:58
00:0000:00

Facebook Comments: