ORG 3402, Studieenhet 4 - Persepsjon

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 6
Denne Podcasten begynner med introduksjon til læringsmålene og emnet om Prosess, påvirkning og skjema. Avsluttes med emnet om "kontrollspørsmål 
til studieenhet 4".

Lengde 09:40
00:0000:00

Facebook Comments: