ORG 3402, Studieenhet 6 - Læring

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 8
Denne Podcasten begynner med introduksjon til "Læringsmålene" og avsluttes med emnet om "Kontrollspørsmål til studieenhet 6".

Lengde 17:56

00:0000:00

Facebook Comments: