ORG 3402, Studieenhet 7 (del 1) - Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 3, 9
Denne Podcasten begynner med introduksjon til læringsmålene og emnet om "Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø". Avsluttes med emnet om "Positive emosjoner og atferd i organisasjoner".

Lengde 07:35
00:0000:00

Facebook Comments: