ORG 3402, Studieenhet 7 (del 2) - Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 3, 9
Denne Podcasten begynner emnet om "Negative emosjoner i organisasjoner" og avsluttes med emnet om "Emosjonell intelligens".

Lengde: 10:29

00:0000:00

Facebook Comments: