ORG 3402, Studieenhet 7 (del 3) - Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 3, 9
Denne Podcasten begynner emnet om "Holdninger" og avsluttes med emnet om "Konsekvenser av jobbtilfredshet"

Lengde: 13:38
00:0000:00

Facebook Comments: