ORG 3402, Studieenhet 7 (del 4) - Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 3, 9
Denne Podcasten begynner emnet om "Litt om arbeidsmiljø" og avsluttes med emnet om "Kontrollspørsmål til studieenhet 7".

Lengde: 14:23

00:0000:00

Facebook Comments: