ORG 3402, Studieenhet 8 (del 1) - Innflytelse, påvirkning og makt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 13, ØLM kap. 11
Denne Podcasten begynner med introduksjon til læringsmålene og emnet om "Organisasjonen som interessearena". Avsluttes med emnet om "Politikk i organisasjoner"

Lengde 09:16
00:0000:00

Facebook Comments: