ORG 3402, Studieenhet 8 (del 3) - Innflytelse, påvirkning og makt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 13, ØLM kap. 11
Denne Podcasten begynner med emnet om "Lederens påvirkningskraft" og avsluttes med "kontrollspørsmål til 
studieenhet 8".

Lengde 06:09

00:0000:00

Facebook Comments: