ORG 3402, Studieenhet 9 (del 1) - Kommunikasjon, lederjobben, begrepsoversikt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 12, 14, ØLM kap 2,3
Denne Podcasten begynner med introduksjon til "læringsmålene" og avsluttes med emnet om "Nærmere om ikke-verbal (nonverbal) kommunikasjon"

Lengde 10:30

00:0000:00

Facebook Comments: