ORG 3402, Studieenhet 9 (del 4) - Kommunikasjon, lederjobben, begrepsoversikt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 12, 14, ØLM kap 2,3
I denne Podcasten begynner emnet om "Ledelse i teori og praksis" og avsluttes med emnet om "Formell og uformell ledelse"

Lengde 09:36
00:0000:00

Facebook Comments: