ORG 3402, Studieenhet 9 (del 6) - Kommunikasjon, lederjobben, begrepsoversikt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 12, 14, ØLM kap 2,3
I denne Podcasten fortsetter emnet om "Å jobbe som leder: myter og fakta" herunder "10 lederroller som utgjør en udelelig gestalt og avsluttes med emnet om  "Å skape en ledelseskultur".

Lengde 12:47
00:0000:00

Facebook Comments: