ORG 3402, Studieenhet 5 - Beslutninger

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 7, ØLM 12, 13
Denne Podcasten begynner med introduksjon til læringsmålene og klassisk beslutningsteori. Og avsluttes med emnet om "Kontrollspørsmål til studieenhet 5".

Lengde 14:58
00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 6 - Læring

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 8
Denne Podcasten begynner med introduksjon til "Læringsmålene" og avsluttes med emnet om "Kontrollspørsmål til studieenhet 6".

Lengde 17:56

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 7 (del 1) - Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 3, 9
Denne Podcasten begynner med introduksjon til læringsmålene og emnet om "Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø". Avsluttes med emnet om "Positive emosjoner og atferd i organisasjoner".

Lengde 07:35
00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 7 (del 2) - Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 3, 9
Denne Podcasten begynner emnet om "Negative emosjoner i organisasjoner" og avsluttes med emnet om "Emosjonell intelligens".

Lengde: 10:29

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 7 (del 3) - Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 3, 9
Denne Podcasten begynner emnet om "Holdninger" og avsluttes med emnet om "Konsekvenser av jobbtilfredshet"

Lengde: 13:38
00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 7 (del 4) - Emosjoner, jobbholdninger, arbeidsmiljø

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 3, 9
Denne Podcasten begynner emnet om "Litt om arbeidsmiljø" og avsluttes med emnet om "Kontrollspørsmål til studieenhet 7".

Lengde: 14:23

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 8 (del 1) - Innflytelse, påvirkning og makt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 13, ØLM kap. 11
Denne Podcasten begynner med introduksjon til læringsmålene og emnet om "Organisasjonen som interessearena". Avsluttes med emnet om "Politikk i organisasjoner"

Lengde 09:16
00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 8 (del 2) - Innflytelse, påvirkning og makt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 13, ØLM kap. 11
Denne Podcasten begynner med emnet om "Makt i organisasjoner" og avsluttes med emnet om "Organisasjonspolitikk og etikk". 

Lengde 08:39 

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 8 (del 3) - Innflytelse, påvirkning og makt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 13, ØLM kap. 11
Denne Podcasten begynner med emnet om "Lederens påvirkningskraft" og avsluttes med "kontrollspørsmål til 
studieenhet 8".

Lengde 06:09

00:0000:00

ORG 3402, Studieenhet 9 (del 1) - Kommunikasjon, lederjobben, begrepsoversikt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 12, 14, ØLM kap 2,3
Denne Podcasten begynner med introduksjon til "læringsmålene" og avsluttes med emnet om "Nærmere om ikke-verbal (nonverbal) kommunikasjon"

Lengde 10:30

00:0000:00