ORG 3402, Studieenhet 1 (del 4) - Introduksjon. Psykologi på organisasjonsarenaen. Organisasjonsstruktur og design

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 1 og 2
Denne Podcasten begynner med emnet om "Nærmere om struktur og design" og avsluttes med temaet om "Nyklassisk organisasjonsteori".

Lengde 10:34

00:0000:00

Facebook Comments: