ORG 3402, Studieenhet 13 (del 3) - Teamledelse: Gruppeprosesser og team

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap. 10, ØLM kap. 15
Denne Podcasten begynner med emnet om "Teamledelse" og avsluttes med emnet om "Kontrollspørsmål til 
studieenhet 13".

Lengde 07:08
00:0000:00

Facebook Comments: