ORG 3402, Studieenhet 3 (del 1) - Personlighet

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 5
Denne Podcasten begynner med introduksjon til "Læringsmålene". Og avsluttes med emnet om "Humanistisk-eksistensialistisk teori, selvbegrepet"

Lengde 06:32

00:0000:00

Facebook Comments: