ORG 3402, Studieenhet 8 (del 2) - Innflytelse, påvirkning og makt

August 25, 2014
Introduksjon - K&K kap 13, ØLM kap. 11
Denne Podcasten begynner med emnet om "Makt i organisasjoner" og avsluttes med emnet om "Organisasjonspolitikk og etikk". 

Lengde 08:39 

00:0000:00

Facebook Comments: